top of page

KONTAKT: Telefon: 28652099

Email: psykolog.anne.novak@protonmail.com

Adresse: Brunhøjvej 8, st.th., 8680 Ry.

Udviklingsgruppe
"At komme kærligt til stede i og med dig selv (også dine udfordringer)"
 
- med fokus på mindfulness og en dybere kontakt til dig selv

 

Forestil dig at bruge 6 formiddage hen over foråret i godt selskab med andre kvinder, der ønsker at fordybe sig i et trygt og kærligt fælles rum. Du vil blive inspireret, støttet og guidet ind i større selvforståelse og - accept. Velkommen!

Vil du arbejde med din udvikling i et trygt rum sammen med ligesindede?

I foråret 2024 starter jeg en lille udviklingsgruppe på 4-6 kvinder, der mødes 6 gange. Vi vil mødes en formiddag hver 3.uge i 3 timer og arbejde med meditation og selvudvikling. Der vil være mulighed for at arbejde ind i de temaer, der optager hver enkelt. Vi vil i denne proces have særligt fokus på det at møde sig selv kærligt og støttende. Vi vil lave øvelser, der understøtter en kærlig tilgang til dig selv og vi vil kigge på de almenmenneskelige udfordringer, der kan blokere for selvkærligheden, fx skam, ensomhed og usikkerhed.

Udviklingsgruppen er ikke gruppeterapi, hvor man kommenterer på hinandens udtryk. Når der er udtryk, har hver deltager på skift mulighed for udtryk og får en feedback fra mig. Man vælger selv, hvad man tager op. Der er naturligvis tavshedspligt i gruppen. Det kan være meget berigende og støttende at være i en gruppe af ligesindede. Man bliver inspireret af hinandens proces og føler sig mindre alene i arbejdet med at flytte på nogle ting, man ønsker at forandre. Og frem for alt opdager man, at man ikke er så anderledes og forkert, som man (måske) har følt sig.

At være den, vi er. 

Udviklingsarbejde handler dybest set om at komme til at leve i overensstemmelse med hvem vi er.

Når vi begynder at åbne os for, hvad vi rummer og hvad vi er dybere nede end de mange tillærte handle-, tanke- og føle-mønstre, kan vi åbne til en dybere kontakt med helheden i os selv.

Når vi bliver mere bevidste om vores behov, vanskeligheder, styrker og udviklingsmuligheder, kan vi med større sandsynlighed træffe de valg, som er rigtige for os. En udviklingsproces kan derfor på sigt give mere mening, ro og balance i dit liv.

Selvudvikling handler ikke om at blive en anden end den, du er. Det handler snarere om at blive mere dig selv. Måske har nogle af dine træk eller væremåder ikke været værdsat i den familie, du er vokset op i. Måske har du ligefrem fået skældud og er blevet straffet, når du har udvist bestemte egenskaber eller følelser, fx vrede, sårbarhed, trang til at være dig selv, ærlighed, at fylde, vise stor glæde, osv.  Vi kan have mange forestillinger om, hvordan vi burde være, føle og tænke. Vi har oftest ligeså mange forestillinger om, hvordan vi i hvert fald ikke må være. Alle disse forestillinger holder os oftest fast i urealistiske krav, frem for at inspirere os til at gro. Nogle gange går vejen tilbage til os selv gennem besværlige og smertefulde ting, vi umiddelbart helst vil undgå. Her er det vigtigt at opøve en kærlig, støttende og rummende indstilling til sig selv, og en realisme omkring, hvad det vil sige at være menneske.

At beskæftige sig med sin egen udvikling er ikke egoistisk "navlepilleri". Det vil med sikkerhed komme de mennesker, du møder i dit liv, til gavn. De vil mærke, at du er dig selv og den glæde og frihed, det giver dig, vil smitte af på andre. Det vil i øvrigt også potentielt være med til at sætte dem fri til at være det samme (være sig selv). Der var engang en klog mand, der sagde "elsk din næste som dig selv", men det virker som om at vi har glemt det med "som dig selv". Det vil vi råde bod på her! :-)

En kærlig indstilling til sig selv.

Den vigtigste relation - og den eneste, der varer hele livet -  er den relation, vi har til os selv. Som jeg ser det, er en kærlig indstilling til sig selv noget af det allermest betydningsfulde, der kan ske i en udviklingsproces. For enkelte mennesker er det en selvfølge, men for mange er det absolut ikke. Måske er vi venlige overfor os selv, når det går godt, men når det går dårligt, bliver vi hårde og lukker af for os selv. Derved skader vi os selv mere, end vi aner. Ofte er det blevet en vane, en selvfølgelighed, som vi slet ikke stiller spørgsmålstegn ved. Derfor vil vi i gruppen have fokus på at opbygge en kærlig indstilling til os selv.

I udviklingsgruppen vil vi lave øvelser og guidede meditationer, som styrker din kropskontakt og jordforbindelse og som tillige kan være med til at løsne nogle af de gamle blokeringer, der måske sidder i dit system. Vi vil arbejde med at møde og integrere de sider af os selv, som vi har lukket af for. Du vil dermed blive klædt bedre på til at møde dig selv mere omsorgsfuldt og støttende i dit liv i øvrigt. At komme kærligt til stede i og med dig selv.

Jeg glæder mig til at møde dig, der har lyst til at dykke ind i dette sammen med mig og de andre deltagere! Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig.

Mødegange er onsdag formiddage kl.9.00 - 12.00 (der vil være en lille te-pause midtvejs).

Datoerne er endnu ikke fastlagt. Prisen for de 6 gange er 3500 kr., som betales ved tilmelding til konto nr. 6129 0012184123.

bottom of page