top of page

Privatlivspolitik

Behandling og beskyttelse af dine personlige data.

Tavshedspligt. Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Læs evt. om tavhedspligten her: https://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers-tavshedspligt.pdf

Journalpligt. Som autoriseret psykolog har jeg pligt til at skrive journal. Journalerne opbevarer jeg i 5 år efter du har afsluttet dit forløb. Både journaler i papirform og elektroniske journaler opbevares sikkert. De gemmes ikke på internettet. Du kan læse om journalpligt på https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/journalpligt/

Sikker mail. Jeg bruger sikker krypteret mail, når jeg sender dig beskeder. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, du sender til mig, ikke er beskyttet, med mindre du selv sender fra en sikker mail, fx protonmail, som er let at oprette. Giv mig gerne de personlige oplysninger når vi ses, frem for på mail og sms. 

Cookies på hjemmeside. Jeg har almindelige cookies på min hjemmeside, der indsamler data til trafikanalyse og statistik (som de fleste hjemmesider gør). Ved at benytte den, accepterer du disse. 

Facebook. Jeg linker ikke længere til min Facebookside 'Psykolog Anne Novak' her på hjemmesiden. Du kan finde min side ved at søge efter den på Facebook. 

Samarbejdspartnere. Udvekslingen af eventuelle informationer med psykolognetværk og forsikringsselskaber, jeg samarbejder med, sker i henhold til kravene i GPDR. Hvis du er henvist gennem psykolognetværk eller forsikring, samtykker du til, at jeg videregiver overordnede informationer angående dit forløb til tredjepart, fx når jeg søger om flere samtaler eller når forløbet afsluttes. 

Hvis du har spørgsmål angående dine data eller du ønsker at få dem slettet, er du velkommen til at kontakte mig på psykolog@annenovak.dk

bottom of page