top of page

Mindfulness

For mange mennesker i dag går livet i større eller mindre grad forbi, fordi de ikke er tilstede i nuet. Samfundet og kulturen har fokus på det ydre, på præstation og effektivitet. Vi skal være velfungerende og omstillingsdygtige og vi skal helst også ligne en million. Dette ydre fokus er medvirkende til, at mange i dag mister kontakten indadtil. 

At være hjemme i sig selv, i kontakt med hvad der end rører sig i én, kan give et ståsted, en ro og accept af det, som er. Ofte er mennesker ikke helt nærværende, fordi de har vænnet sig til at have travlt, være "på vej" mod næste mål eller fordi der er noget, der gør ondt i nuet. 

Det er kun i det nuværende øjeblik at vi kan få en god kontakt med os selv og med andre. Det er også her vi oplever flow og glæde og livskraft. At være i nuet var meget naturligt for os som børn, så det er altså noget vi allerede kan, men blot har glemt eller ikke er bevidste om "hvordan man gør".

                 Prøv lige nu at mærke din krop og dit åndedræt mens du læser
                 videre her på siden. Måske kan du mærke, at du er nødt til at sætte
                 tempoet ned, hvis du skal være nærværende med dig selv og øjeblikket...
                
                 Det er generelt en rigtig god idé at have 10 % af din opmærksomhed inde
                  i dig selv hele tiden, mens du er i gang med ting, mens du er i kontakt
                  med andre.
Det er med til at forankre dig og sørge for at du taler og
                  handler mere i overenstemmelse med dig selv.


I virkeligheden handler det mere om væren end om gøren. For at komme mere tilstede som voksne, må vi træne os i at opdage og blive i nuet. Herunder at observere sindets indhold med en neutral, venlig indstilling. Og vi må arbejde med de ting, der afholder os fra at opholde os der, herunder det smertefulde eller "besværlige" i livet.

Samtaler med nærvær: Da jeg selv har praktiseret og haft stor gavn af meditation og Mindfulness i 20 år, er det naturligt for mig at inddrage det i terapien. Det kan være i form af at holde små pauser i samtalen, hvor vi blot bliver opmærksomme på det nuværende øjeblik. Ofte kan et sådant pust af frisk nærvær, midt i noget smertefuldt, besværligt eller vanemæssigt, give plads for en kvalitet af nærvær (det kan være fred, mildhed, neutralitet, venlighed eller stille glæde), som man opdager også er tilstede.
På forunderlig vis kan det at flytte fokus, blot for et øjeblik, forandre eller befrugte ens perspektiv. Mindfulness kan også inddrages som små øvelser i at komme tilstede og mærke sig selv på en anden måde. Det er min erfaring at samtaleterapi og Mindfulness supplerer hinanden godt. Her får du en gratis nærværspause indtalt af mig. Hvis du vil lytte til den: Sæt dig godt til rette og sørg for at du er uforstyrret i de næste 10 minutter. Høretelefoner er en fordel. God fornøjelse!

Her kommer en længere meditation med fokus på at møde sig selv med venlighed. Jeg siger på et tidspunkt at den varer ca.10 minutter, men det passer ikke :-) Den varer godt 20 minutter!


 
Herunder ligger en Indre Barn Øvelse, der handler om at møde og give omsorg til den del af dig, der kan føles umoden og fortabt i visse situationer. Igen kan høretelefoner være en fordel (jeg ved ikke hvorfor lyden bliver så lav her!).
Indspilningen er tænkt som en hjælp til de af mine klienter, som jeg har lavet øvelsen med i terapien. Den kan også være  mulig for andre at bruge. Hvis du synes den er svær for dig eller den bringer dig i kontakt med noget stof, du ikke føler, du selv kan stå med, anbefaler jeg at du kontakter en terapeut, som jeg kan hjælpe dig i dit arbejde med det indre barn. Hvis du har nogle meget traumatiske oplevelser i bagagen, vil jeg anbefale dig ikke at lave øvelsen alene første gang, men sammen med en terapeut. Føl dig fri til at pause optagelsen undervejs, så du kan give plads til, hvad der ønsker at udfolde sig!
Because I also have English speaking clients and was asked to do the inner child meditation in English, here it is. Please be aware, that as the session unfolds, you might want to pause the recording in order to give space to whatever unfolds between you and your inner child. Normally I would guide it in a collaboration with the particular person, I'm working with and make space for the creative process that it is, but since this is recorded, I can't tailormake it to fit the individual process. So you must feel free to make it your own and let your imagination help you through it. The sound is quite low, so I recommend head phones. I hope it will be helpful! 

NærværspauseAnne Novak
00:00 / 09:27
Indre Barn Kontakt - øvelseAnne Novak
00:00 / 09:59
At Møde Sig Selv Med VenlighedAnne Novak
00:00 / 21:10
inner child meditation
00:00 / 15:39
bottom of page